A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. december 14.

F‑21/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Az orvosi adatok állítólagos jogellenes kezelése – Elfogadhatatlanság – A kártérítési kérelem előterjesztésére vonatkozó ésszerű határidő be nem tartása”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio elsősorban az általa amiatt elszenvedett kár megtérítését kéri, hogy a Bizottság egyes alkalmazottai különösen a felperes orvosi adatainak kezelése során számos esetben jogellenes magatartást tanúsítottak.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A keresetek elfogadhatósága – A keresetlevél benyújtásának időpontjában hatályos szabályok alapján történő értékelés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Intézményhez intézett kártérítési kérelem – Ésszerű határidő betartása

(A Bíróság alapokmánya, 46. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk)

1.      Jóllehet a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 76. cikkében megfogalmazott szabály – amely szerint a Közszolgálati Törvényszék a nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet végzéssel elutasíthatja – olyan eljárási szabály, amelyet a hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell a Közszolgálati Törvényszék előtt folyamatban lévő valamennyi jogvitára, ez nem vonatkozik azokra a szabályokra, amelyek alapján a Közszolgálati Törvényszék, e cikket alkalmazva, valamely keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tekinthet, és amelyek kizárólag a kereset előterjesztésének időpontjában már hatályban lévő szabályok lehetnek.

(lásd a 14. pontot)

2.      A tisztviselők vagy alkalmazottak feladata, hogy minden olyan kérelemmel, amely a Közösségnek betudható kár ez utóbbi általi megtérítésére irányul, a kifogásolt helyzetről való tudomásszerzéstől számítva ésszerű határidőn belül az intézményhez forduljanak. A határidő ésszerűségét az egyes ügyek sajátos körülményeinek figyelembevételével kell értékelni, különös tekintettel a jogvitának az érintett szempontjából felmerülő tétjére, az ügy bonyolultságára és a felek magatartására.

E tekintetben az összehasonlításhoz kiindulópontként figyelembe kell venni a Bíróság alapokmányának 46. cikkében szereplő, a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti igény érvényesítésének ötéves elévülési határidejét is. Az ötéves határidő azonban nem minősül olyan merev és sérthetetlen határnak, amelyen belül valamennyi kérelem elfogadható függetlenül az ügy körülményeitől és attól az időtől, amely alatt a felperes benyújtotta kérelmét az adminisztrációnak.

(lásd a 19–22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑144/02. sz., Eagle és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3381. o.) 65. és 66. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑125/05. sz., Tsarnavas kontra Bizottság ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ I‑A‑I‑0000. o. és II‑A‑2‑0000.o.) 76. és 77. pontja.