A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. november 6.

F‑67/07. AJ. sz. ügy

Carlos Arauzo Burillo

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Költségmentesség”

Tárgy: C. A. Burillo arra irányuló kérelme, hogy az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke alapján – amely az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében ez utóbbi bíróság eljárási szabályzatának hatálybalépéséig a Közszolgálati Törvényszékre is megfelelően alkalmazandó – költségmentességben részesülhessen.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.

Összefoglaló

Eljárás – Költségmentesség iránti kérelem – Az elrendelés feltételei

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 94. cikk, 3. §; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)