ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI

A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

28 noiembrie 2007

Cauza F‑71/07

Georgios Karatzoglou

împotriva

Agenției Europene pentru Reconstrucție (AER)

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune prin care domnul Karatzoglou solicită obligarea AER la repararea prejudiciului material și moral suferit ca urmare a neexecutării Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 23 februarie 2006 (Karatzoglou/AER, T‑471/04, RecFP, p. I‑A‑2‑35 și II‑A‑2‑157), prin care a fost anulată decizia AER din 26 februarie 2004 de reziliere a contractului de muncă al reclamantului

Decizia: Radiază cauza F‑71/01, Karatzoglou/AER, din registrul Tribunalului. Obligă AER să plătească reclamantului, pentru cheltuielile de judecată efectuate de acesta, suma de 10 000 de euro. AER suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluţionare amiabilă a litigiului în faţa Tribunalului Funcţiei Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al TribunaluluiFuncției Publice, art.69 și74)