SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 28. novembra 2007

Zadeva F-71/07

Georgios Karatzoglou

proti

Evropski agenciji za obnovo (EAR)

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, s katero G. Karatzoglou predlaga, naj se EAR naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, nastale zaradi neizvršitve sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. februarja 2006 (Karatzoglou proti EAR, T‑471/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑35 in II‑A‑2‑157), s katero je bila za nično razglašena odločba EAR z dne 26. februarja 2004 o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke.

Odločitev: Zadeva F‑71/01, Karatzoglou proti EAR, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. EAR tožeči stranki plača znesek 10.000 EUR za stroške, ki jih je priglasila. EAR nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)