ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

22. listopadu 2007

Věc F-34/06

Christos Michail

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnocené období 2004 – Žaloba na neplatnost – Žaloba na náhradu škody“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou Ch. Michail navrhuje zrušení jeho posudku o vývoji služebního postupu, vyhotoveného za období od 1. ledna do 31. prosince 2004, zrušení rozhodnutí ze dne 4. listopadu 2005, kterým se zamítá jeho stížnost podaná proti posudku o vývoji služebního postupu za rok 2004, jakož i určení, že Komise je povinna mu uhradit částku 120 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy, kterou údajně utrpěl.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu

(Služební řád úředníků, článek 43)

Ze skutečnosti, že nelze provést hodnocení výkonnosti úředníka, jeho schopností a chování ve službě za období, v němž mu nebyl přidělen žádný úkol, vyplývá, že úředník nemůže vytýkat, že posudek o vývoji služebního postupu za předmětný rok neobsahuje hodnocení za takové období.

(viz bod 31)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 22. listopadu 2007, Michail v. Komise, F‑67/05, Sb. VS s. I-A-1-0000 a II-A-1-0000, bod 33