HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

29 noiembrie 2007

Cauza F‑19/07

Georgi Kerelov

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Concurs general – Comisie de evaluare – Contact cu membrii comisiei de evaluare – Excludere din concurs – Neînscriere pe lista de rezervă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Kerelov solicită anularea deciziilor comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AD/43/06 din 6 decembrie 2006 și, respectiv, din 2 februarie 2007 de neînscriere a acestuia pe lista de rezervă a respectivului concurs și de excludere a sa de pe lista de rezervă, precum și obligarea Comisiei la plata către acesta a unei sume evaluate ex aequo et bono la 120 491,28 euro

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Acțiuni – Motive

2.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Decizie de excludere a unui candidat

(Statutul funcționarilor, art. 30)

1.      În cadrul unei acțiuni în care este pusă în discuție legalitatea deciziei de excludere a unui candidat dintr‑un concurs, pentru motivul că nu a respectat prevederile anunțului de concurs luând legătura cu membrii comisiei de evaluare, îi revine persoanei interesate obligația ca, în prezența unor elemente de probă suficient de precise și concordante în susținerea acestui fapt, să facă dovada contrară sau cel puțin să furnizeze o explicație sau o justificare de natură să pună în discuție verosimilitatea faptului invocat pentru a permite Tribunalului să se pronunțe.

(a se vedea punctul 34)

Trimitere la:

Curte: 7 ianuarie 2004, Aalborg Portland și alții/Comisia, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P și C‑219/00 P, Rec., p. I‑123, punctul 79

2.      Comisia de evaluare a concursului, abilitată să întocmească lista de aptitudini potrivit articolului 30 din statut, este competentă să constate comportamentul necorespunzător al unui candidat și să îl excludă din concurs potrivit prevederilor anunțului de concurs. În această privință, împrejurarea că decizia oficială de excludere a candidatului nu i‑a fost comunicată acestuia decât după publicarea listei de rezervă care cuprindea dintr‑o eroare numele persoanei interesate nu este de natură să determine neregularitatea deciziei, în lipsa oricărui termen peremptoriu în această privință, prevăzut de dispozițiile statutare aplicabile, și a vreunei nerespectări a principiului bunei administrări, care ar putea, pentru acest motiv, să fie reproșată instituției.

(a se vedea punctul 37)