Tarnautojų Teismo PIRMOSIOS KOLEGIJOS Pirmininko NUTARTIS

2011 m. kovo 31 d.

Byla F‑23/07 RENV‑RX

M

prieš

Europos vaistų agentūrą (EVA)

„Draugiškas susitarimas dėl ginčo Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo M prašo, pirma, panaikinti 2006 m. spalio 25 d. Europos vaistų agentūros (EVA) sprendimą, kuriuo atmestas jo prašymas sudaryti invalidumo komitetą, ir, antra, priteisti iš EVA kompensaciją jo patirtai žalai atlyginti.

Sprendimas: Byla F‑23/07 RENV‑RX išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. EVA sumoka ieškovui 3 000 EUR. EVA padengia visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylose F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX ir F‑23/07 RENV‑RX.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas susitarimas dėl ginčo Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)