ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

17 octombrie 2007

Cauza F‑114/06

Amerigo Liotti

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Promovare — Neînscriere pe lista funcționarilor promovați — Exercițiul de promovare 2005 — Puncte de prioritate — Merit — Vechime — Excepție de nelegalitate — Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Liotti solicită în principal anularea listei funcționarilor promovați în temeiul exercițiului de promovare 2005, în măsura în care această listă nu cuprinde numele său, și, în subsidiar, anularea deciziei de atribuire a punctelor de prioritate care îl privește pe reclamant în temeiul exercițiului menționat

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiuni — Act cauzator de prejudiciu — Propunere a unui comitet de promovare pentru acordarea de puncte de prioritate — Excludere

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf și art. 45, 90 și 91)

Nu constituie un act cauzator de prejudiciu o propunere formulată de un comitet de promovare pentru acordarea de puncte de prioritate de diferite categorii, prevăzute de un sistem de promovare instaurat printr‑o reglementare internă a Comisiei. Astfel, comitetele de promovare nu sunt competente să adopte decizii referitoare la atribuirea de puncte de prioritate. Prin urmare, deși, în temeiul articolului 25 al doilea paragraf din statut, orice decizie cauzatoare de prejudiciu trebuie motivată, situația nu este aceeași în ce privește o astfel de propunere a unui comitet de promovare în privința unui funcționar care nu a fost promovat.

(a se vedea punctul 50)