USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

2. července 2007

Věc F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Nezapsání na seznam povýšených úředníků – Hodnotící období pro povýšení 2004 – Prioritní body – Zásluhy – Léta služby – Přípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se C. Sanchez Ferriz domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 o přijetí seznamu úředníků povýšených za hodnotící období pro povýšení 2004, v rozsahu, v němž tento seznam neuvádí jeho jméno, a podpůrně, zrušení rozhodnutí o přidělení prioritních bodů v rámci uvedeného období.

Rozhodnutí: Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby

(Služební řád, články 90 a 91)

Úředník není oprávněn jednat v zájmu zákona nebo orgánů a na podporu žaloby na neplatnost může uplatňovat pouze žalobní důvody, které se ho osobně týkají. Z tohoto důvodu je zjevně nepřípustná žaloba podaná úředníkem, která směřuje ke zrušení seznamu úředníků povýšených do vyšší platové třídy v průběhu hodnotícího období pro povýšení z důvodu, že tento seznam neobsahuje jméno žalobce, pokud tento neuvedl, v čem spočívá jeho osobní zájem na podání žaloby, a omezil se na uplatňování protiprávnosti určitých kategorií bodů pro povýšení, aniž by ale ve svých písemnostech poskytl jakýkoliv konkrétní údaj ohledně své osobní situace ve vztahu k dotčenému hodnotícímu období, jakým je zejména počet bodů pro povýšení uvedených kategorií, který obdržel. Takové zjištění nelze zpochybnit tím, že počet těchto bodů pro povýšení vyplývá z dokumentu přiloženého k žalobní odpovědi, jelikož charakterizovat ve svých písemnostech právní zájem na podání žaloby a případně odkázat na odpovídající důkazy předložené v příloze přísluší žalobci.

(viz body 31 a 32)

Odkazy:

Soudní dvůr: 30. června 1983, Schloh v. Rada, 85/82, Recueil, s. 2105, bod 14

Soud prvního stupně: 22. listopadu 2006, Sanchez Ferriz v. Komise, T‑436/04, Sb. VS s. I-A-2-277 a II-A-2-1439, bod 35; 23. listopadu 2006, Lavagnoli v. Komise, T‑422/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 31