Prasība, kas celta 2009. gada 20. maijā - Lebedef/Komisija

(lieta F-54/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Vairāku lēmumu attiecībā uz 39 dienu atskaitīšanu no prasītāja atvaļinājuma tiesībām par 2008. gadu atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. februāra, 1. aprīļa, 10. aprīļa, 20. maija un 14. jūlija lēmumus attiecībā uz 39 dienu atskaitīšanu no prasītāja atvaļinājuma tiesībām par 2008. gadu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________