USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

3. července 2008

Věc F-52/08 R

Wolfgang Plasa

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Řízení o předběžném opatření – Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí o přeložení – Naléhavost – Neexistence“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 242 ES, 243 ES, 157 AE a 158 AE, kterou se W. Plasa domáhá odkladu vykonatelnosti rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2008, kterým byl ve služebním zájmu s platností od 1. srpna 2008 přeložen do Bruselu (Belgie).

Rozhodnutí: Návrh na předběžné opatření se zamítá. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Předběžné opatření – Odklad vykonatelnosti – Podmínky přiznání – Vážná a nenapravitelná újma

(Článek 242 ES; Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 102 odst. 2)

Účelem řízení o předběžných opatřeních není zajistit nápravu škody, ale zaručit plnou účinnost rozsudku ve věci samé. K dosažení uvedeného cíle je třeba, aby požadovaná opatření byla naléhavá v tom smyslu, že k zamezení vzniku vážné a nenapravitelné újmy na zájmech žalobce je nezbytné, aby byla nařízena a byla účinná ještě před rozhodnutím v hlavním řízení. Je na tom účastníku řízení, který se dožaduje předběžných opatření, aby prokázal, že by mu v důsledku čekání na rozhodnutí v hlavním řízení vznikla újma takové povahy.

V tomto ohledu úředníkovi nemůže způsobit újmu skutečnost, že případně nebyl přidělen na pracovní místo, které odpovídá jeho profesním ambicím. O přidělení totiž rozhoduje orgán oprávněný ke jmenování ve služebním zájmu a neexistuje subjektivní právo úředníka na to, aby byl přidělen na konkrétní pracovní místo. Úředník má pouze právo na pracovní místo, které odpovídá jeho platové třídě.

(viz body 34 a 35)

Odkazy:

Soudní dvůr: 25. března 1999, Willeme v. Komise, C‑65/99 P(R), Recueil, s. I‑1857, bod 62

Soud prvního stupně: 10. září 1999, Elkaïm a Mazuel v. Komise, T‑173/99 R, Recueil FP, s. I‑A‑155 a II‑811, bod 25 ; 19. prosince 2002, Esch-Leonhardt a další v. ECB, T‑320/02 R, Recueil FP, s. I‑A‑325 a II‑1555, bod 27