Žaloba podaná 9. júla 2009 - Saracco/ECB

(vec F-66/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Roberta Saracco (Arona, Taliansko) (v zastúpení: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým sa žalobkyni zamieta obnovenie pracovného voľna z osobných dôvodov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa žalobkyni zamieta obnovenie pracovného voľna z osobných dôvodov od 1. novembra 2008,

podľa potreby zrušiť rozhodnutia o zamietnutí preskúmania a o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________