Kanne 24.6.2009 - Birkhoff v. komissio

(Asia F-60/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Inzillo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan tekemän sellaisen hakemuksen epäämispäätöksen kumoaminen, jolla kantaja haki henkilöstösääntöjen VII liitteessä olevan 2 artiklan 5 kohdan soveltamisen jatkamista tyttärensä hyväksi 1.1.2009 alkaen, sekä komission velvoittaminen suorittamaan kantajalle tästä aiheutuneet rahasummat 1.1.2009 alkaen

Vaatimukset

on todettava, että nimittävän viranomaisen 2.4.2009 tekemä päätös on lainvastainen ja sen vuoksi se on kumottava, koska se on lainvastainen ja ilmeisen perusteeton tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen valossa; sama koskee kaikkia sitä edeltäviä säädöksiä ja/tai päätöksiä, jotka liittyvät kyseiseen päätökseen tai seuraavat sitä, ja etenkin PMO4:n 14.11.2008 tekemää päätöstä;

komissio on velvoitettava korvaamaan rahasummat, joita kantajalle ei ole maksettu 1.1.2009 alkaen siihen saakka, kunnes maksu tapahtuu, lisättynä rahan arvon muutoksilla ja koroilla, ja

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________