Žaloba podaná dne 19. května 2009 - Petrilli v. Komise

(Věc F-51/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Petrilli (Grottammare) (zástupci: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování týkajícího se určení místa trvalého bydliště žalobce

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 19. února 2009, kterým orgán oprávněný ke jmenování zamítl určení místa trvalého bydliště žalobce v Itálii;

uložit Komisi zaplatit z částek dlužných z titulu zpětného uplatnění opravného koeficientu pro Itálii na jeho důchod příspěvek na znovuusídlení a dvojnásobek rodinného přídavku, od 1. července 2007 úroky na základě sazby stanovené ECB pro hlavní operace refinancování, použitelné během dotyčného období, zvýšené o dva body;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________