Prasība, kas celta 2009. gada 16. martā - Wagner-Leclercq/Padome

(lieta F-24/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Inge Wagner-Leclercq, Edegem (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 24. aprīļa Paziņojumā personālam (PP) Nr. 75/08 publicēto iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar kuru noteikts AST grupas (karjeras grupa I-11) ierēdņu, kuri ieteikti paaugstināšanai amatā 2008. gada amatā paaugstināšanas laikā, saraksts, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2008. gada 24. aprīļa Paziņojumā personālam (PP) Nr. 75/08 publicēto iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru noteikts AST grupas (karjeras grupa I-11) ierēdņu, kuri ieteikti paaugstināšanai amatā 2008. gada amatā paaugstināšanas laikā, saraksts;

atcelt tiktāl, ciktāl nepieciešams iecēlējinstitūcijas lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________