Kanne 6.3.2009 - Lopez Sanchez v. neuvosto

(Asia F-19/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carolina Lopez Sanchez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 3 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittaessa niiden päätösten kumoaminen, joilla vähemmän ansioituneet virkamiehet ylennettiin tähän palkkaluokkaan

Kantajan vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 3 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittaessa päätökset, joilla vähemmän ansioituneet virkamiehet ylennettiin tähän palkkaluokkaan, on kumottava ja

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________