Acțiune introdusă la 6 martie 2009 - Lopez Sanchez/Consiliul

(Cauza F-19/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Carolina Lopez Sanchez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu o promova pe reclamantă la gradul AST 3 pentru exerciţiul de promovare 2008, și, dacă este cazul, a deciziilor de promovare la acest grad a unor funcţionari mai puţin merituoși.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei AIFN de a nu o promova pe reclamantă la gradul AST 3 pentru exerciţiul de promovare 2008, și, dacă este cazul, a deciziilor de promovare la acest grad a unor funcţionari mai puţin merituoși;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________