Tožba, vložena 2. marca 2009 - Merhzaoui proti Svetu

(Zadeva F-18/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mohamed Merhzaoui (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe o vključitvi tožeče stranke v karierni okvir AST 1-7. Drugič, razglasitev ničnosti odločbe, da ne napreduje v naziv AST 2 v napredovalnem obdobju 2008, ter odločb o napredovanju v ta naziv manj uspešnih uradnikov.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o vključitvi, s 1. majem 2006, tožeče stranke v karierni okvir AST 1-7;

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da ne napreduje v naziv AST 2 v napredovalnem obdobju 2008, ter, kolikor je to potrebno, odločb o napredovanju v ta naziv manj uspešnih uradnikov;

Naložitev plačila stroškov Svetu Evropske unije.

____________