Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.12.2008 - Efstathopoulos v. Euroopan parlamentti

(Asia F-144/07)1

(Henkilöstö - Entiset väliaikaiset toimihenkilöt - Asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 - Korvaus tehtävistä poissiirtämisestä - Tuottavuuslisän huomioon ottaminen määritettäessä uusien tehtävien yhteydessä saatujen bruttotulojen määrää)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: S. Efstathopoulos (Chalandri, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja M. Michi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja A. Troupiotis)

Oikeudenkäynnin kohde

Parlamentin 18.4.2007 tekemän päätöksen, joka koskee kantajan ansioeläkkeen pienentämistä sekä liikasuorituksen palauttamista, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 92, 12.4.2008, s. 50.