Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 - Evraets mot kommissionen

(Mål F-92/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarande 2006 - Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pascal Evraets (Lambusart, Belgien) (ombud: advokat N. Lhoëst, därefter advokaterna N. Lhoëst och S. Fernández Menéndez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid)

Intervenient: Europeiska unionens råd (ombud: I. Šulce och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 4, i avsaknad av bevis av vederbörandes förmåga att arbeta på ett tredje språk, med avseende på befordringsförfarandet 2006

Domslut

Beslutet att inte befordra Pascal Evraets med avseende på befordringsförfarandet 2006 ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta sina rättegångskostnader och bära sökandens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska ersätta sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 283, 24.11.2007, s. 44.