Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 iunie 2009 - Ketselidis/Comisia

(Cauza F-72/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Acțiune - Reclamație administrativă prealabilă - Răspuns provizoriu - Eroare scuzabilă - Lipsă - Decizie implicită de respingere - Reclamație tardivă - Inadmisibilitate - Hotărârea unei instanțe comunitare - Fapt nou esențial - Lipsă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: D. Martin și K. Herrmann, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii formulate de reclamant privind modificarea calculului anilor de plată care trebuie luați în considerare la transferul drepturilor sale de pensie dobândite în Grecia către sistemul comunitar

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Îl obligă pe domnul Ketselidou la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 272, 25.10.2008, p. 51.