Kanne 19.11.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-94/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Komissio

Kanteen kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee komission ilmoitusta aikomuksestaan periä takaisin oikeudenkäyntikuluja varten myönnetty luotto pidättämällä se kantajalle maksetusta työkyvyttömyyseläkkeestä, ja vaatimus siitä, että komissio korvaa tästä ilmoituksesta kantajalle aiheutuneen aineettoman vahingon.

Kantajan vaatimukset

-     28.3.2008 päivätyn ilmoituksen ja riidanalaisen päätöksen kumoaminen

-     valituksen hylkäämisestä 19.4.2008 tehdyn päätöksen kumoaminen tarvittavilta osin

-     11.8.2008 annetun ilmoituksen kumoaminen tarvittavilta osin

-     komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle kumoamisvaatimuksen kohteena olevista toimista aiheutunut aineeton vahinko ja suorittamaan kantajalle tällä perusteella vähintään 10 000 euron suuruinen summa tai virkamiestuomioistuimen oikeudenmukaiseksi katsoma tätä pienempi summa.

-     velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________