Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2008 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-94/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea unei note prin care Comisia își anunță intenția de a recupera un credit referitor la cheltuieli de judecată prin intermediul unei rețineri din pensia de invaliditate plătită reclamantului și o cerere de reparare a prejudiciului moral și material cauzat de acest act

Concluziile reclamantului

Anularea notei din 28 martie 2008, precum și a deciziei în litigiu;

anularea în măsura necesară a deciziei de respingere a reclamației din 19 aprilie 2008;

anularea în măsura necesară a notei din 11 august 2008;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la repararea prejudiciului moral și material suferit de reclamant ca urmare a actelor a căror anulare se solicită în cadrul acestei acțiuni, în valoare de 10 000 de euro sau acea sumă mai mare sau mai mică pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________