A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. november 4-i ítélete - Marcuccio kontra Bizottság

(F-41/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Társadalombiztosítás - Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítás - Rokkantság - Rokkantság miatti nyugdíjazás - Indokolás - Megsemmisítés)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: L. Garofalo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és C. Bernardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes rokkantság miatti nyugdíjazására vonatkozó bizottsági határozat, valamint az e határozathoz kapcsolódó egyéb aktusok megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságának 2005. május 30-i, a felperes rokkantság miatti nyugdíjazására vonatkozó határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Közösségek Bizottságát, hogy L. Marcuccio részére 3 000 eurót fizessen meg.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit, és köteles viselni L. Marcuccio költségeinek kétharmadát.

L. Marcuccio viseli saját költségeinek egyharmadát.

____________

1 - HL C 131., 2006.6.3., 54. o.