Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Buckingham a další v. Komise

(Věc F-116/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení tzv. ‚druhého typu' - Hodnotící období 2005 - Přidělení prioritních bodů - Přechodná ustanovení - Obecná prováděcí ustanovení článku 45 služebního řádu - Rovné zacházení - Přípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Anne Buckingham (Brusel, Belgie) a další (zástupce: N. Lhoest, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a Katarzyna Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2005, zveřejněného v Administrativních informacích č. 85-2005, v části, ve které žalobcům, úředníkům v platové třídě A*12, neposkytuje žádný prioritní bod oceňující práci odvedenou v zájmu orgánu za hodnotící období 2004

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 294, 2.12.2006, s. 66.