Kanne 24.7.2009 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-68/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen 10.11.2008 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella

Vaatimukset

On kumottava se 10.11.2008 tehty Euroopan parlamentin päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________