Talan väckt den 10 juli 2009 - Angulo Sanchez mot rådet

(Mål F-67/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolas Angulo Sanchez (Bryssel, Belgien) (företrädd av advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens begäran om särskild ledighet på grund av föräldrars allvarliga sjukdom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 8 oktober och den 8 december 2008 att avslå sökandens begäran om särskild ledighet på grund av föräldrars allvarliga sjukdom och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________