Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. septembri 2008. aasta otsus - Bui Van versus komisjon

(Kohtuasi F-51/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Palgaastmele ja -järku määramine - Määramise õigusvastasus - Õigusvastase akti kehtetuks tunnistamine - Õiguspärane ootus - Mõistlik tähtaeg - Kaitseõigus - Õigus heale haldusele)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja R. Albelice)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori 4. oktoobri 2006. aasta otsus osas, millega hageja uueks palgaastmeks määrati AST 3, kuigi esialgu oli ta määratud palgaastmele AST 4, ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Resolutiivosa

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt P. Bui Vani kahju hüvitamiseks välja 1500 eurot.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

P. Bui Van kannab kaks kolmandikku oma kohtukuludest.

Mõista üks kolmandik P. Bui Vani kohtukuludest välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 21.7.2007, lk 43.