Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) dne 11. septembra 2008 - Bui Van proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-51/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlitev- Razvrstitev v naziv in plačilni razred - Nepravilna razvrstitev - Odprava nezakonitega akta - Upravičeno pričakovanje - Razumen rok - Pravice do obrambe - Pravica do dobrega upravljanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francija) (zastopnika: S. Rodrigues in R. Albelice, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja Skupnega raziskovalnega središča Komisije z dne 4. oktobra 2006, v delu, v katerem tožečo stranko prerazporedi v naziv AST 3, čeprav je bila prvotno razvrščena v naziv AST 4, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Komisija Evropskih skupnosti mora plačati Philippu Bui Vanu odškodnino v višini 1500 eurov.

2)    V ostalem se tožba zavrne.

3)    Philippe Bui Van nosi dve tretjini svojih stroškov.

4)    Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in eno tretjino stroškov Philippa Bui Vana.

____________

1 - UL C 170, 21.7.2007, str. 43.