Avaliku Teenistuse Kohtu 4. septembri 2008. aasta määrus - Tsarnavas versus komisjon

(Kohtuasi F-44/08)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 158, 21.6.2008, lk 28.