2009 m. liepos 7 d. Tartu Ringkonnakohus (Estijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novo Nordisk AS prieš Ravimiamet

(Byla C-249/09)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tartu Ringkonnakohus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Novo Nordisk AS

Atsakovė: Ravimiamet

Prejudiciniai klausimai

a)    Ar 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB1 dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, su pakeitimais ir papildymais, 87 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad ji taikoma citatoms iš medicinos žurnalų ar kitų mokslo darbų, kurios pateikiamos vaisto reklamoje, skirtoje asmenims, turintiems teisę paskirti vaistus?

b)    Ar 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, su pakeitimais ir papildymais, 87 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad ji draudžia vaistų reklamoje vartoti teiginius, prieštaraujančius vaistų savybių santraukai, tačiau nereikalauja, kad visi vaistų reklamoje vartojami teiginiai būtų nurodyti vaistų savybių santraukoje arba galėtų būti išvesti iš vaistų savybių santraukoje pateiktų teiginių?

____________

1 - OL L 311, p. 67.