VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

25 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-92/06

Magdalena Antas

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Epävirallisessa kokouksessa tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Antas vaatii 9.9.2005 tehdyn neuvoston sen päätöksen kumoamista, jossa evätään hänen korvausvaatimuksensa, joka koskee neuvoston velvoittamista korvaamaan vahinko, jota hänelle on aiheutunut hänen myöhäisestä liittämisestään Belgian sosiaaliturvajärjestelmään ja muista toimielimen virheistä, sekä osapuolten kehottamista sopimaan pikaisesti korvauksen määrästä

Ratkaisu: Asia F‑92/06, Antas v. neuvosto, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Oikeudenkäyntikuluista päätetään asianosaisten välisen sopimuksen mukaisesti.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan toinen alakohta ja 98 artiklan ensimmäinen kohta; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)