TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

Byla F‑50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2001–2002 m. vertinimo procedūra – Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrosios įgyvendinimo nuostatos – Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Lebedef‑Caponi prašo panaikinti jos tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas: Panaikinti M. Lebedef‑Caponi tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 dienos. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Institucijų aktai – Atšaukimas – Neteisėti aktai – Apimtis procedūros pažeidimo atveju


Kai administracija nusprendžia atšaukti aktą dėl jo priėmimo procedūros pažeidimo, kaip ir tuomet, kai ji pakeičia sprendimą, kurį Bendrijos teismas panaikino dėl procedūros pažeidimo, ji turi teisę iš naujo pakartoti visą priėmimo procedūrą, neapsiribodama tuo, ko reikia konstatuotam pažeidimui ištaisyti. Todėl jei atšaukdama aktą administracija suinteresuotam asmeniui suteikia formalią garantiją, kad ji pakartos priėmimo procedūrą nuo pradžių, ji negali nepažeisdama teisėtų lūkesčių apsaugos principo pakeisti prisiimto įsipareigojimo apribodama atšaukimo apimtį taip, kad jis būtų taikomas tik neteisėtiems procedūros etapams.

(žr. 38, 45 ir 46 punktus)