USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

10. června 2008

Věc F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Všeobecné výběrové řízení – Nezapsání na seznam vhodných kandidátů – Rovné zacházení“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, jejíž podstatou je návrh C. Baudelet-Leclaire na zrušení všeobecného výběrového řízení EPSO/AST/7/05 organizovaného za účelem sestavení seznamu kandidátů vhodných pro přijetí na pozice asistentů (AST 3) v oblasti „finanční správa/slučitelnost“ a „správa smluv/projektů“.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení

Shrnutí

Úředníci – Rovné zacházení – Přijetí – Výběrové řízení

(Služební řád úředníků, příloha III čl. 5)

V rámci všeobecného výběrového řízení na přístup k veřejné službě Společenství otevřeného bez rozdílu pro uchazeče, kteří pracovali nebo pracují ve službě jednoho z orgánů a uchazeče bez takové pracovní zkušenosti, nezakládají statistické údaje ukazující vyšší míru úspěšnosti uchazečů z první skupiny předpoklad diskriminačního zacházení mezi uchazeči náležejícími do jedné nebo druhé skupiny, neboť tento rozdíl lze vysvětlit několika objektivními kritérii, jako například lepší znalosti oblasti, na kterou se vztahuje výběrové řízení.

(viz body 41, 43 a 44)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 31. května 2005, Gibault v. Komise, T‑294/03, Sb. VS s. I‑A‑141 a II‑635, bod 53; 30. listopadu 2005, Vanlangendonck v. Komise, T‑361/03, Sb. VS s. I‑A‑377 a II‑1709, bod 52; 12. března 2008, Giannini v. Komise, T‑100/04, Sb. rozh. s. II‑0000, bod 157