Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta' Diċembru 2008 - X vs Il-Parlament

(Kawża F-14/08)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 142, 07.06.08, p. 39.