Žaloba podaná dne 17. srpna 2009 - Caminiti v. Komise

(Věc F-71/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paolo Caminiti (Tubize, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované o zařazení žalobce do platové třídy AST9, platového stupně 4 s koeficientem násobení rovným 1, a v důsledku toho na opětovné zařazení žalobce do platové třídy 9, platového stupně 2 se zachováním koeficientu násobení 1,071151.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zařazení žalobce do platové třídy AST 9, platového stupně 4 s koeficientem násobení rovným 1 obsažené ve výplatní pásce žalobce z března 2009;

v důsledku toho opětovně zařadit žalobce s účinností k 1. březnu 2009 do platové třídy AST9, platového stupně 2 se zachováním koeficientu násobení 1,071151;

celkově obnovit kariérní postup žalobce s retroaktivním účinkem k 1. březnu 2009 do data jeho zařazení do takto opravené platové třídy a platového stupně (včetně zhodnocení jeho zkušeností v takto opraveném zařazení, jeho práv na služební postup a nároku na důchod), a to včetně zaplacení úroků z prodlení na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace použitelné během dotčeného období, zvýšené o dva body z celkové výše sum odpovídajícím rozdílu mezi platem odpovídajícím jeho zařazení uvedenému v rozhodnutí o zařazení a zařazení, na které měl mít nárok do data vydání rozhodnutí o jeho řádném zařazení; podpůrně udělit body pro povýšení žalobce odpovídající změně koeficientu násobení na "časový" koeficient;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________