Acțiune introdusă la 17 august 2009 - Caminiti/Comisia

(Cauza F-71/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de încadrare a reclamantului în gradul AST 9 treapta 4, cu un factor de multiplicare egal cu 1, și, pe cale de consecință, reîncadrarea reclamantului în gradul AST 9 treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare 1,071151.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AST 9 treapta 4, cu un factor de multiplicare egal cu 1, cuprinsă în fișa de salariu a reclamantului din martie 2009;

pe cale de consecință, reîncadrarea reclamantului, de la 1 martie 2009, în gradul AST 9 treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare 1,071151;

reconstituirea integrală a carierei reclamantului cu efect retroactiv până la 1 martie 2009 de la data încadrării sale în gradul și în treapta astfel rectificată (cu luarea în considerare a experienței sale aferente încadrării astfel rectificate, a drepturilor sale la avansare și a drepturilor sale de pensie), inclusiv plata dobânzilor de întârziere pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada vizată și majorată cu două puncte, pentru toate sumele care reprezintă diferența dintre salariul corespunzător încadrării sale și care figurează în decizia de încadrare, și cel corespunzător încadrării la care ar fi trebuit să aibă dreptul, până la data la care va fi emisă decizia încadrării sale legale; cu titlu subsidiar, acordarea punctelor de promovare către reclamant corespunzător transformării factorului de multiplicare în factor "timp".

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________