Acțiune introdusă la 20 februarie 2009 - Almeida Campos şi alţii/Consiliul

(Cauza F-14/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgia) şi alţii (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanţi în gradul AD 12 pentru exerciţiul de promovare 2008 și, în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de promovare în acest grad, pentru același exerciţiu de promovare, a funcţionarilor ale căror nume sunt înscrise pe lista persoanelor promovate publicată în Comunicarea către personal (C.P.) nr. 72/08 din 21 aprilie 2008.

Concluziile reclamanţilor

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanţi în gradul AD 12 pentru exerciţiul de promovare 2008 (sesiunea 2008) și, în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de promovare în acest grad, pentru același exerciţiu de promovare, a funcţionarilor ale căror nume sunt înscrise pe lista persoanelor promovate publicată în Comunicarea către personal (C.P.) nr. 72/08 din 21 aprilie 2008.

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________