Žaloba podaná dne 1. dubna 2009 - Tzvetanova v. Komise

(Věc F-33/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aglika Tzvetanova (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen,

J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo zamítnuto žalobkyni pobírat příspěvek za práci v zahraničí stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí OOJ nepřiznat žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________