Tožba, vložena 13. marca 2009 - Cerafogli proti ECB

(Zadeva F-23/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Nemčija) (zastopnika: L. Lévi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Izvršilnega odbora Evropske centralne banke o imenovanju začasnega svetovalca na oddelku Nadzor delovanja in razglasitev ničnosti obvestila o prostem delovnem mestu ECB/074/08 ter vseh odločb, ki so bile sprejete na podlagi tega obvestila. Tudi predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo zneska zaradi povračila nepremoženjske in premoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Izvršilnega odbora z dne 17 julija 2008 o začasnem imenovanju L. na delovno mesto svetovalca na oddelku Nadzor delovanja naj se razglasi za nično;

obvestilo o prostem delovnem mestu ECB/074/08 naj se razglasi za nično;

zato (i) naj se za nične razglasijo vse odločbe, sprejete na podlagi obvestila o prostem delovnem mestu, vključno z odločbo o imenovanju L. na delovno mesto svetovalca na oddelku Nadzor delovanja, ki je bila sprejeta po postopku zaposlovanja, in (ii) naj se toženi stranki naloži plačilo zneska 10.000 EUR, določenega ex aequo et bono, zaradi povračila nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka, in 2500 EUR zaradi povračila premoženjske škode, nastale v zvezi s svetovanjem tožeči stranki v predhodnem postopku;

toženi stranki naj se naloži plačilo 45.600 EUR, če bi zaradi izvršitve sodbe nastale resne težave;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________