Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.2.2009 - Schönberger v. parlamentti

(Asia F-7/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Ansioiden vertailu - Etusijapisteiden antaminen - Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja O. Mader)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen 15.1.2007 tehdyn parlamentin päätöksen kumoaminen, jolla annettiin kantajalle tämän toivomaa pienempi määrä etusijapisteitä

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin päätökset, joilla kieltäydytään antamasta Schönbergerille kolmatta etusijapistettä vuoden 2003 arviointikierroksella, hylätään.

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 69.