A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. február 11-i ítélete - Schönberger kontra Parlament

(F-7/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Érdempontok adása - Az egyenlő bánásmód elve)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: O. Mader ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Syer és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek az általa kívántnál kevesebb érdempontot adó 2007. január 15-i parlamenti határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament azon határozatait, amelyekben megtagadta, hogy Peter Schönbergernek a 2003. évi értékelése során harmadik érdempontot adjon.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 69. o.