Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. marca 2009 - Hambura proti Parlamentu

(Zadeva F-4/08)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Zaposlitev - Izbirni postopek - Nepripustitev - Razpis za prosto delovno mesto PE/95/S - Neuporaba obrazca za prijavo iz Uradnega lista Evropske unije - Dopustnost - Predhodni upravni postopek)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Johannes Hambura (Soultzbach, Francija) (zastopnik: S. Hambura, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Seyr in K. Zejdová, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Generalnega direktorata za kadre z dne 5. decembra 2007, s katero je bila zavrnjena prijava tožeče stranke, razveljavitev natečajnega postopka PE/95/S, stroka: zdravnik, in ponovna izvedba natečajnega postopka z uporabo spletnih obrazcev za prijavo.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

J. Hamburi se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 92, 12.4.2008, str. 50.