Sag anlagt den 22. september 2009 - Schlienger mod Kommissionen

(Sag F-79/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marc Schlienger (Muchamiel, Spanien) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. december 2008, der blev modtaget af sagsøgeren den 16. januar 2009, hvorved dennes ansøgning om, at hans sygdom anerkendes som en erhvervssygdom som omhandlet i vedtægtens artikel 73, afslås, dels om fornødent af afgørelsen af 11. juni 2009 om at afslå sagsøgerens klage.

Påstand om betaling af en erstatning på 12 000 EUR for den lidte ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. december 2008, der blev modtaget af sagsøgeren den 16. januar 2009, hvorved dennes ansøgning om, at hans sygdom anerkendes som en erhvervssygdom som omhandlet i vedtægtens artikel 73 afslås, annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 11. juni 2009 om at afslå sagsøgerens klage.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale et beløb på 12 000 EUR som erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________