Beroep ingesteld op 26 september 2009 - Lenz / Commissie

(Zaak F-80/09)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Erika Lenz (Osnabrück, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Römer en V. Lenz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 4 mei 2009 om niet de kosten van verzoeksters behandeling door een geneeskundige zonder artsdiploma te vergoeden

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de verwerende partij van 4 mei 2009 in de vorm van het besluit op de klacht van 8 juli 2009 nietig verklaren en de verwerende partij verplichten tot vergoeding van 85 % van de kosten van een geneeskundige zonder artsdiploma ter hoogte van 297 EUR, dat wil zeggen 253 EUR;

vaststellen dat de verwerende partij verplicht is, verzoekster alle na 1 april 2009 gemaakte ziektekosten in de vorm van rekeningen van een geneeskundige zonder artsdiploma te vergoeden;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure alsmede in alle advocaatkosten die verzoekster voor en tijdens deze procedure heeft gemaakt.

____________