Tožba, vložena 26. septembra 2009 - Lenz proti Komisiji

(Zadeva F-80/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Erika Lenz (Osnabrück, Nemčija) (zastopnika: J. Römer in V. Lenz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločitve Komisije z dne 4. maja 2009 o nepokritju stroškov zdravljenja tožeče stranke pri naravnem zdravilcu.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

naj se sklep tožene stranke z dne 4. maja 2009 v obliki odločitve o pritožbi z dne 8. julija 2009 razglasi za ničnega in toženi stranki naloži vračilo 85 % stroškov naravnega zdravilca v višini 297 EUR, torej zneska 253 EUR,

naj se ugotovi, da mora tožena stranka tožeči stranki povrniti vse stroške zdravljenja v obliki honorarja za naravnega zdravilca, ki so nastali po 1. aprilu 2009,

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka in stroškov tožeče stranke za odvetniške storitve v sodnem postopku in pred njim.

____________