9. märtsil 2009 esitatud hagi - De Benedetti-Dagnoni versus nõukogu

(Kohtuasi F-21/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus 2008. aasta edutamise raames hageja edutamata jätmise kohta palgaastmele AST 7, ja vajadusel tühistada otsused selle palgaastme vähemvääriliste ametnike edutamise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus 2008. aasta edutamise raames hagejat palgaastmele AST 7 mitte edutada, ja vajadusel tühistada otsused selle palgaastme vähemvääriliste ametnike edutamise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________