Beroep ingesteld op 9 maart 2009 - De Benedetti-Dagnoni / Raad

(Zaak F-21/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________