Sag anlagt den 9. marts 2009 - Marie-Hélène Willigens mod Rådet

(Sag F-22/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 for forfremmelsesåret 2008 samt om fornødent af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 for forfremmelsesåret 2008 samt om fornødent af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________