Talan väckt den 9 mars 2009 - Marie-Hélène Willigens mot rådet

(Mål F-22/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 för befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, av besluten att befordra mindre kvalificerade tjänstemän till denna lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 för befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att befordra mindre kvalificerade tjänstemän till denna lönegrad, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________